Below are the listings.

Icons show what information is available:
Verified Business | Photos | Contact Number | Website | Facebook | Twitter | pinterest | Instagram | linkedin | Google+ | Skype | Address | Contact Form

Bumble Babies & Tots Kleuter Akademie en Dagsorgsentrum
- Parys

"In die vroee vormings jare is speel byna sinoniem met lewe, net voeding, beskerming en liefde is belangriker.  Dit is die basiese bestandeel van fisieke, intellektuele en emosionele groei" Ons beleid: By Bumble Babies & Tots handhaaf ons 'n oop beleid en u as ouer/voog moet altyd die vrymoedigheid he om enige kwessie of probleem met ons te kom bespreek. Ons doel is om elke kindjie die geleentheid te gun om ten volle te ontwikkel ter voorbereiding op die Laerskool. Ons streef daarna dat elke kindjie sy volle potensiaal sal bereik, deur gehalte opvoeding, met deernis en liefde. Missie: Ons streef daarna om:
* 'n Veilige hawe vir ons kindertjies te skep.
* Die geleentheid om alle leerlinge te bied om hul volle menswees te bereik in alle fasette daarvan, sodat hul die eise van 'n voortdurende veranderende wereld kan hanteer.
* Intellektueel optimaal te bevoordeel met ons ontwikkelingsprogram.
* Gesonde, konstruktiewe spel en ontspanning te bied vir ons kindertjies.
Skoolure: Voldag: 07h30 - 17h00
Halfdag: 07h30 - 13h00 
klasgrootte: 18 - 20 kindertjies per klas en 6 babas per volwassene.
Kurrikulum: 'n Nagevorsde, nasionale kurrikulum word gebruik en volgens verskillende ouderdoms groepies aangepas. Verslae: 'n Verslaggie sal in die 2de kwartaal sowel as die 4de kwartaal uitgedeel word. Verslaggies is informeel en dien as 'n riglyn van werkies wat ons verrig.  Toerusting: Ons beskik oor voldoende toerusting om u kindjie ten volle te stumileer wat motoriese sowel as sensoriese ontwikkeling bevoordeel. Etes: Alle maaltye word voorsien. Dit sluit in Ontbyt (08h00), Broodjie (10h00), Middagete (12h30), Versnappering (15h00) Buitemuurse aktiwiteite: Boogy Beats, Kinderkinetika, Playball en Kindermuzik. Vakansies Bumble Babies & Tots sal oop wees gedurende skool vakansies en sal ons 'n vakansie program volg Van 3 maande tot Graad R From 3 months to Grade R Kleuterskool, Nursery

Sponsored Ads